بستن تبلیغات [X]
حکمت جاوید (بدترین و بهترین) : بی همتا

حکمت جاوید (بدترین و بهترین)
حکمت جاوید (بدترین و بهترین)


زن بد، بدترین جاندار روی زمین است و زن خوب ھم بھترین آن.

بدترین چیزھا، روزی بھترین بوده است و بالعکس.

عالیترین مکاتب در ضمن ظرف ظھور شرترین انسانھاست.

عرفان قلمرو ظھور ابلیس ھم ھست.

بدترین عذابھا کینه نسبت به بھترین دوست است.

سلامت و رفاه بزرگترین دشمن دل و دین انسان است.

خوبترین انسان آنست که از خوبی گذشته است.

بدترین انسان آنست که ھرگز نمیخواھد آدم بدی خوانده شود.

صادقترین انسان آنست که فقط از خودش حرف می زند.

کافرترین انسان آنست که می خواھد عارف شود.

خود نشناس ترین آدمھا،انقلابیون حرفه ای ھستند.

مریض ترین آدمھا، پزشکان ھستند.

بی عاطفه ترین آدمھا،مبلغان عشق ھستند.

بزدلترین آدمھا، مسلح ھستند.

بی ظرفیت ترین آدمھا،ساکنان کاخھا ھستند.

متکبرترین آدمھا، درویش و ھیپی می شوند.

مردم دوست ترین آدمھا، تنھا ھستند.


از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم


برچسب ها: مکاتب , رفاه , پزشکی , مبلغ ,
[ بازدید : 32 ]
[ شنبه 13 آذر 1395 ] [ 15:38 ] [ رضا ]